Flowers? In fashion? Grounbreaking

Processed with VSCO with hb1 presetProcessed with VSCO with hb1 preset

Jedna z prowadzących program telewizyjny o modzie znana jest z hasła moda zaczyna się pod ubraniem. Patrząc na ostatnie wydania kilku edycji Vogue’a oraz to co proponują nam Fashion Weeki, wydaje mi się, że jesteśmy świadkami globalnej zmiany tego hasła na moda zaczyna się od korzeni. Zwrot ku naturze najpierw nie był tak dosłowny. Zaczęliśmy od dbania o środowisko (na kilka osobnych wpisów pozostaje odpowiedź na pytanie jak nam poszło?), kolejnym etapem były roślinne nadruki rozsławione przez Mirandę Priestly (Floras? For spring? Groundbreaking?). Teraźniejszość to korzystanie z kwiatów w 100%. Często przeglądając magazyny modowe można mieć wrażenie, że oprócz stylistów, fryzjerów czy makijażystów na sesjach fotograficznych pojawiają się coraz częściej floryści. Chcesz być jak Rihanna, Beyonce, Kim Kardashian czy Leontyna Gabriela Clara und Aldringen (sic!)? Ubierz się w kwiaty. Dosłownie.

Tyle wydań kwiatów ile potrzeb. Romantyczki mogą trzymać się cały czas blisko delikatnych kwiecistych nadruków Caroliny Herrery, dla nastolatek Daisy by Daisy by Daisy Co. (kocham Marca Jacobsa i jego nazwy marek). Potrzebujecie czegoś mroczniejszego (ale cały czas instagramowego)? Spójrzcie uważnie na jeden z filmów Urban Decay i ich pożegnacie kultowej palety w akompaniamencie fioletowych, momentami niemalże  czarnych kwiatów. Wolisz coś dojrzalszego? Zerknij na piękne cekinowe detale od Oscara de la Renty.

Kwiaty się nie tylko świetnie nosi, kwiaty się przede wszystkim sprzedają. Wie o tym chociażby Burberry czy ERDEM. Strzeżcie się modelki! Smukłe hortensje z rozbudowaną górą depczą Wam po sneakersach.

Nieprzekonany, nieuwżasz że niedługo wszyscy będziemy patrzeć w stronę holenderskiego tygodnia mody odbywającego się w hali, w której kupisz każdy kwiat? Spójrz na zdjęcia ze ślubu it-girl Chiary Ferragni. Jesteś członkiem starej gwardii i swoją opinię wolisz choćby pośrednio opierać na 5 literach (kokos, forsa….Vogue(!)) zwróć uwagę na ostatnią produkcję z rodziną Hadid.

Gigi przycinająca pospolitą tuję w niepospolitym couture? To się nie śniło florystom!

Processed with VSCO with hb1 preset


One of the TV personality is known for the slogan fashion begins under clothing. Looking at the latest editions of several Vogue editions and photos from Fashion Weeks, it seems to me that we’re witnessing a global change of this slogan for fashion begins with the roots. The return to nature wasn’t so literal at first. We started with taking care of the environment (for a few separate entries remains the answer to the question of how it works?), The next stage was plant prints made famous by Miranda Priestly (Floras? For spring? Groundbreaking?). The present is the use of flowers in 100%. Often browsing fashion magazines, you can have the impression that apart from stylists, hairdressers or make-up artists, florists are becoming more and more popular in photo sessions. Do you want to be like Rihanna, Beyonce, Kim Kardashian or Leontyna Gabriel Clara und Aldringen (sic!)? Dress up with flowers. Literally.

So many editions of flowers as many needs. Romantics can stay close to the delicate floral prints of Caroline Herrery, for teen Daisy by Daisy by Daisy Co. (I love Marc Jacobs and his brand names). Do you need something darker (but all the time glamorous)? Look carefully at one of the films of Urban Decay and their farewell to the iconic palette accompanied by purple, sometimes almost black flowers. Do you prefer something more mature? Take a look at the beautiful sequin details from Oscar de la Renta.

Flower are great and flowers are selling things. Even Burberry or ERDEM knows about it. Models, watch out! The slender hydrangeas with the extended top are coming for you.

Unconvinced, don’t you think that soon we’ll all be looking towards the Dutch fashion week taking place in the hall where you can buy every flower? Look at the photos from the wedding and it’s a girl Chiara Ferragni. You’re a member of the old guard and you prefer to base your opinion even indirectly based on 5 letters (Vogue, ofc) pay attention to the last production with the Hadid family.

Gigi pruning a common thuja in an extraordinary couture? It didn’t dream of florists!

Processed with VSCO with hb1 preset

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s